Vattenkraftverk vid floden Slupia

I i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet byggde man ett system vattenkraftverk längs floden Slupia. Först (1896) byggde man vattenkraftverk Soszyca som fungerar fortfarande än idag. 1912 byggdes en liknande anläggning i Galaznia Mala – med långa kanaler som transporterar vatten hit från en ganska lång avstånd till stollar med armerade betongrör (d 200 mm). Numera får man besöka alla sex vattenkraftverk som byggdes då längs floden.