Svenskt skepp från 1600-talet hittat i Polen

Ovanligt varm höst i år osakade att vattennivå i polska flodar låg betydligt läggre än normalt. På botten av Wislafloden hittades ett skepp av polska arkeologer. Det var laddat med plundringsgods från Warszawa. Under storhetstider krigade Sverige ofta med Polen och många krigsbyten skeppades till Stockholm.