Storkar

Kör du ett par kilometr från Gdańsk mot Warszawa får du stert syn på en mängd storkbon – på elstolpar, hustak, träd och  skorstenar.

Till vintern beger sig strokarna till sydöstra Afrika.

Men redan i mitten på januari bildar de större grupper för att tillsammans flyga norrut. _Avståndet är ca 8000 km. De flyger över östra Afrika och Mellanöstern och på vägen försöker de undvika stora vattenreservoarer och abnvänder sig av passande luftströmmar. Syftet är att ta i beslag en av de 50 000 tomma bon i Polen.

Vägen kommer att ta ca 6 veckor. Det är storkhanen som kommer först till en bo i Polen. De i genomsnitt 2-3 år gamla storkarna bygger en ny bo, äldre storkar brukar endast fräscha upp sin gamla bo som byggdes innan. Honan brukar komma 2-3 veckor efter. De lägger 2-7 ägg i 2-dagars mellanrum. Båda föräldrarna solodariskt värper ägg.

Storkar tycker om ängar med lågt gräs samt träskområden. De letar efter möss, baggar, grässhoppare, ormar, ödlor och ibland också små haren och grodor.

En stork som med. stora steg korsar en eng, en stork flygande över byn eller storkar i en bo är en igenkännbar bild i den polska landsbygden i norra Polen. Innan storkarna kommer till byn brukar byborna installera speciella plattformar på tak och elstolpar för att locka storkar just dit.

Man kan bara undra varför de ställer inte fram en vagga…