Så här föddes staden

Så här föddes staden Gdynia. Modernismen i mellankrigsåren. Stadshistoriskamuseet i Gdynia (Muzeum Miasta Gdyni) presenterar en ny utställning om den tidsperioden där staden föddes, där man designade första gator och byggnader – 1920- och 1930-talet. Man kan besöka utställningen till årsskiftet. Gdynia är en av ganska få städer där innerstaden byggdes i en arkitektonisk still – i detta tilfälle var det modernismen. Utställningen presenterar en historisk backgrund för den gigantiska investeringen, trender i både industri- och bostadsdesign, arkitektoniska detaljer mm.

Gdynia, modernismen, ett trapphusGdynia, SwietojanskagatanGdynia, 10 LutegogatanGdynia, affischGdynia, Starowiejskagatan