Modernismen i Gdynia

fot. Przemek Kozłowski
När Polen fick tillbaka sina kustgränser i början av 1920-talet fanns ingen hamn värd namnet.

Det blev startskottet för vad som i dag är modernismens högborg i Polen, Gdynia.
Polen får i början av 1920-talet gränser som återger landet tillgång till Östersjön.
Det är ingen stor sträcka kust, bara drygt 7,5 mil lång, och vad värre är,
där finns ingen ordentlighamn, endast en liten fiskehamn vid orten Puck. Men eftersom kuststräckan då är
det nya Polens enda kontakt med världshavens handelsvägar beslutar man sig för att bygga en helt ny modern
hamn. Den plats som stadsplanerarna och ingenjörerna pekar ut som mest lämplig är den lilla fi skebyn Gdynia.
När tidskriften National Geographic skriver om planerna illustreras de av bilder på anspråkslösa hus och fiskare som torkar sina nät. Bildtexten har den ironiska kommentaren: ”Här bygger Polen sitt New York”.

Det är ett stort projekt som man nu ger sig i kast med.
Eftersom hamn- och stadsbyggnation sker från grunden och under en relativt kort tid blir stadsplan och arkitektur mycket enhetlig i sin utformning. På ängarna och backarna runt den gamla fiskebyn byggs en stad som blir både modern och elegant. Stenhusen i staden såväl som förortsvillorna anses vara modernismens pärlor: här hittar man
fina exempel på stilriktningar som jugend, modernism, bauhaus och pragmatism.
Dagens Gdynia är oerhört stolt över sitt arkitektoniska arv. På den lokala Turistbyrån som naturligtvis ligger
i ett av 1930-talshusen rekommenderas alla besökare vandringar i modernismens spår.