Gotiska riddarborgar i Polska Pommern

 

I början av 1200-talet bygger korsriddare över 200 borgar och befästningar i nuvarande Polen. Riddarna tillhör den mäktiga Tyska Orden som bildats under korstågen till Jerusalem och Det Heliga Landet. De hemvändande riddarna hade nu riktat blickarna mot öster där det fortfarande fanns hedniska folk att omvända till kristendom. Även om deras riddarorden ursprungligen sysslat med sjukvård så bedrev de nu kristnandet med svärd i hand. Områden bebodda av pruser, litauer och andra baltiska folkstammar lades under Tyska Orden som befäste sin makt genom att bygga borgar, städer, byar och kontrollera handeln. Riddarna i Tyska Orden skapade en egen stat som var en av de ekonomiskt och militärt starkaste i medeltidens Europa.

 

Alla dessa gotiska riddarborgar som i dag finns kvar i Polska Pommern är ett stort och unikt kulturarv efter den Tyska Orden. Det är inte bara borgbyggnaderna utan även berättelserna om dess tillblivelse som finns kvar. År 1226 hade t.ex. två riddarmunkar tagit sig över floden Wisła och övernattat under en stor ek. På morgonen väcktes de av fågelsång och borgen som byggdes på denna plats döptes till ”Vogelsang”. Fem år senare byggde man en bit därifrån en annan borg vilken fick namnet Toruń som fick sitt namn efter befästningen Toron i Palestina.

Mäktigast av alla borgarna blev Malbork/Marienburg vilken räknades som korsriddarnas huvudstad. Denna borg upptar en yta av 20 hektar och är faktiskt den största riddarborgen i världen byggd i tegel.

 

Fakta:

 

* Borgen Malbork/Marienburg vid floden Nogat finns sedan 1997 med på Unesco Världsarvslista. Antal besökare är årligen 550 000 pers. Mer info: www.zamek.malbork.pl

 

* Borgen i Gniew (Mewe) vid Wisła- floden. År 1626 stod här ett fältslag mellan den polska och svenska armén. De bägge ländernas kungar närvarade vid slaget och det märkliga är att båda två hette Wasa i efternamn: Sigismund Wasa och Gustav II Adolf. Själva fältslaget rekonstrueras årligen genom en imponerande föreställning – i år den 11-12 augusti.

Mer info: www.zamek-gniew.pl